1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Finvoicer Group Oy
Y-tunnus: 2272745-4
Osoite: Ajurinkatu 2
Postinumero: 20100
Postitoimipaikka: TURKU
Puhelinnumero: 020 734 9263
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@finvoicer.fi

2. Rekisterin nimi
Loimaan kunnossapitopalvelu oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin tarkoitus
Asiakastietoja kerätään ja säilytetään hyvän asiakassuhteen hoitamiseen.

4. Mitä tietoja kerätään
Asiakasrekisteri sisältää perustiedot yrityksestä ja sen yhteyshenkilöstä (yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) tai yksityishenkilöasiakkaasta (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Tietojen kerääminen tapahtuu asiakkaan niitä luovuttaessa. Verkkosivujen kautta lähettävän lomakkeen tietoja ei suoraan tallenneta asiakasrekisteriin, mutta niitä voidaan myös säilyttää.

5. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin asiakkuuden hoitaminen sitä vaatii.

6. Tietojen luovutus
Asiakkaiden tietoja ei luovuteta muille osapuolille paitsi, jos se on välttämätöntä hyvän asiakassuhteen hoidon kannalta.

7. Tietojen poisto rekisteristä
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistoa rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.